.
. 


Beste,

CONTOUR 7, de Biënnale voor Bewegend Beeld, vindt plaats van 29 augustus tot en met 8 november 2015. Deze editie draagt de artistieke stempel van curator Nicola Setari die de Biënnale het motto Fooling Utopia meegaf.

Contour Mechelen vzw verwelkomt u graag
op de vernissage van CONTOUR 7
op VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2015.

CONTOUR 7 wordt opgedragen aan Thomas More, de Engelse humanist en staatsman. Tijdens een verblijf in Vlaanderen in de zomer van 1515, waarbij hij ook Mechelen bezocht, schreef More het grootste deel van zijn boek over de ideale staat, het eiland Utopia.

De Biënnale presenteert nieuw en bestaand werk van meer dan twintig nationale en internationale kunstenaars op zes locaties in de stad Mechelen: Academie Mechelen, Cultuurcentrum Mechelen, de Vlietenkelder, stedelijk museum Hof van Busleyden, Kazerne Dossin en De Noker.PROGRAMMA VERNISSAGE VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2015

15:00 – 22:00
Alle tentoonstellingslocaties zijn open voor individueel bezoek na aanmelding bij het startpunt van CONTOUR 7 waar u een gratis bezoekersgids met stadsplan ontvangt

20:00 – 21:00
Officiële opening aan het startpunt van CONTOUR 7 met speeches van curator Nicola Setari, Mechels schepen van Cultuur Björn Siffer en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz

21:00 – 00:30
Openingsfeest verzorgd door Moonshack, DJ Tobias Kirmayer (Tramp Records, München) en mapping-projecties door VJ Blubvideo

Het startpunt van CONTOUR 7 bevindt zich aan de Academie Mechelen, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen, België

Gelieve uw komst vooraf te registreren via 
www.contour7.be/nl/vernissageCONTOUR 7, BIENNALE VOOR BEWEGEND BEELD (29.08-08.11.2015)

KUNSTENAARS
AaBbPp | A Dog Republic and RAM Radioartemobile | Sander Breure and Witte van Hulzen | Andrea Büttner | Jan Fabre | Michael Fliri | Chiara Fumai | Johan Grimonprez | Fabrice Hyber | Rabih Mroué | Ana Prvacki | Michael Rakowitz | Gilad Ratman | Albert Serra | Slavs and Tatars | Nedko Solakov | Javier Téllez | Grazia Toderi | An van. Dienderen | Angel Vergara | Gilberto Zorio

ADVIES
Chus Martìnez | W. J. T. Mitchell | Hilde Van Gelder

CURATOR
Nicola SetariTIPS

Muziekliefhebbers kunnen terecht op de openingsavond van Maanrock.
Meer info: www.maanrock.be

Op dezelfde middag kunt u de preview van de komende tentoonstelling in Galerie Transit (Zandpoortvest 10) bezoeken van 15:00 t.e.m. 18:00.
Meer info: www.transit.bePRAKTISCHE INFO

Startpunt CONTOUR 7
Academie Mechelen
Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen

Contact
Steven Op De Beeck
Directeur
Contour Mechelen vzw
T +32 (0)15 33 08 01
steven@contourmechelen.be


MEER INFO OP WWW.CONTOUR7.BE
U ontvangt deze uitnodiging omdat wij vermoeden dat u geïnteresseerd bent in Contour7. Klik hier als u onze uitnodigingen niet meer wenst te ontvangen.
.
.
.


Dear,

CONTOUR 7, a Moving Image Biennale in Mechelen, will open to the public from Saturday 29 August until Sunday 8 November 2015. This edition bears the artistic mark of curator Nicola Setari who has chosen Fooling Utopia as its motto.

Contour Mechelen vzw is pleased to invite you
to the official opening of CONTOUR 7
on FRIDAY 28 AUGUST 2015.

CONTOUR 7 is dedicated to Thomas More, the English humanist and statesman. During a visit to Flanders, which included a stop in Mechelen in the summer of 1515, More wrote the bulk of his book on the ideal commonwealth, the island of Utopia.

The Biennale will feature new and existing work by over twenty international artists spread across six venues in the City of Mechelen: Academie Mechelen, Cultural Centre Mechelen, the Vlietenkelder, city museum Hof van Busleyden, Kazerne Dossin and De Noker.PROGRAM OPENING FRIDAY 28 AUGUST 2015

15:00 – 22:00
All locations are open for individual visits after visiting the starting point
of CONTOUR 7, where you will receive a free visitor’s guide with city plan

20:00 – 21:00
Official opening at the starting point of CONTOUR 7 with speeches by curator Nicola Setari, Alderman for Culture in Mechelen Björn Siffer and Flemish minister of Culture Sven Gatz

21:00 – 00:30
Opening party hosted by Moonshack, DJ Tobias Kirmayer
(Tramp Records, Munich) and mapping-projections by VJ Blubvideo

The starting point of CONTOUR 7 is located at Academie Mechelen, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen, Belgium

Please note that registration is required at www.contour7.be/en/vernissageCONTOUR 7, A MOVING IMAGE BIENNALE (29.08-08.11.2015)

ARTISTS
AaBbPp | A Dog Republic and RAM Radioartemobile | Sander Breure and Witte van Hulzen | Andrea Büttner | Jan Fabre | Michael Fliri | Chiara Fumai | Johan Grimonprez | Fabrice Hyber | Rabih Mroué | Ana Prvacki | Michael Rakowitz | Gilad Ratman | Albert Serra | Slavs and Tatars | Nedko Solakov | Javier Téllez | Grazia Toderi | An van. Dienderen | Angel Vergara | Gilberto Zorio

ADVISORS
Chus Martìnez | W. J. T. Mitchell | Hilde Van Gelder

CURATOR
Nicola SetariTIPS

Music-enthusiasts can visit the opening of Mechelen’s music festival Maanrock.
More info: www.maanrock.be

You can also pay a visit to Galerie Transit (Zandpoortvest 10) who are having a preview of their upcoming exposition from 15:00 until 18:00.
More info: www.transit.bePRACTICAL INFORMATION

Starting point CONTOUR 7
Academie Mechelen
Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen

Contact
Steven Op De Beeck
Director
Contour Mechelen vzw
T +32 (0)15 33 08 01
steven@contourmechelen.be


MORE INFO ON WWW.CONTOUR7.BE
You receive this invitation because we think you might be interested in Contour7.
If you do not wish to receive our invitations, please click here.
.
.
.

Contour, Vlaamse overheid, stad Mechelen.
 
.
.