.
. 


BEWEGEND BEELD OP BIJZONDERE LOCATIES

Eind augustus opent CONTOUR 7 haar deuren. De Biënnale voor Bewegend Beeld brengt je naar enkele bijzondere locaties in Mechelen. Tickets kopen kan op het startpunt in de Academie Mechelen, waarna je meteen in CC Mechelen terecht kunt voor een eerste portie bewegend beeld.

De tocht gaat vervolgens naar De Vlietenkelder, een overwelfd stadskanaaltje (‘vliet’) uit de 16e eeuw dat uitzonderlijk is opengesteld. Het Hof van Busleyden is één van de mooiste plekjes in Mechelen; schrijver en humanist Thomas More aan wie de Biënnale is opgedragen, liep hier vijfhonderd jaar geleden te mijmeren over zijn boek Utopia.

In Kazerne Dossin inspireert de rijke geschiedenis van monsters en martelaren de kunstenaars van CONTOUR 7. Eindigen doen we in de historische kapel met binnentuin van de Noker, die dienst doet als decor voor een hoogmis van hedendaagse videokunst.BLAF MEE MET A DOG REPUBLIC

A Dog Republic (Jean-Baptiste Decavèle, Nico Dockx, Yona Friedman, Helena Sidiropoulos & Krist Torfs) is op zoek naar geblaf, gehuil en gegrom… Van mensen, wel te verstaan!

Naar aanleiding van hun Barking Conversations nodigen ze je uit om de innerlijke hond in jezelf los te laten. Met dat geblaf gaan ze dan aan de slag voor hun kunstwerk op de Biënnale. Neem je meest charmante, woeste of aandoenlijke gegrom en geblaf op, klik op ‘verzenden’ en wordt deel van dit hondsdolle kunstwerk. Ggrwaf woef!

Neem jouw geblaf op via www.contour7.be/barkingTHOMAS MORE-HOGESCHOOL NODIGT UIT

Thomas More-hogeschool en CONTOUR 7 zijn educatieve partners in crime. Dat komt niet alleen omdat de Biënnale dit jaar is opgedragen aan Thomas More…

We werken samen aan educatieve projecten waarbij studenten hun eerste stappen in het werkveld zetten. Enkele studenten van de opleiding Interactive Multimedia Design ontwikkelden bijvoorbeeld in opdracht van CONTOUR 7 een smartphone-app die je vlotjes langs het parcours gidst.

Thomas More-hogeschool biedt vijfhonderd gratis tickets aan voor de eerste vijfhonderd leerlingen hogere graad van het 5e en 6e middelbaar die CONTOUR 7 komen bezoeken. Geen inschrijving nodig! Je hoeft enkel de magische woorden “Thomas More-hogeschool nodigt uit” uit te spreken en kunt op vertoon van je leerlingenkaart gratis en voor niets de Biennale voor Bewegend Beeld bezoeken!CONTOUR 7 ZOEKT UTOPIE

CONTOUR 7 zoekt utopieën, onvervulde verlangens en intense toekomstwensen voor het werk van de Franse kunstenaar Fabrice Hyber. Een video, een tekst, een tekening? Alles mag! De geselecteerde utopieën zullen door de kunstenaar tot een tekening worden verwerkt en worden gebruikt voor de realisatie van zijn werk Tv More.

Stuur jouw utopie vóór 15 juli 2015 naar info@contourmechelen.be
of per post naar Contour (Sint-Romboutskerkhof 2, 2800 Mechelen).


MEER INFO OP WWW.CONTOUR7.BE
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij vermoeden dat u geïnteresseerd bent in Contour. Klik hier als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.
.
.
.


MOVING IMAGE IN SPECIAL LOCATIONS

Opening at the end of August, the Moving Image Biennial CONTOUR 7 will take you to several very special locations in Mechelen. Go along to the starting point at Academie Mechelen, purchase your ticket and from there make your way to the CC Mechelen for your first slice of moving image.

The trail then leads to De Vlietenkelder, a vaulted canal or inlet (known as a ‘vliet’) dating from the sixteenth century which is not normally open to the public. The next stop is Hof van Busleyden (Van Busleyden Court), one of the most beautiful places in Mechelen. It is also where writer and humanist Thomas More, to whom the Biennial is dedicated, strolled 500 years ago as he contemplated his book Utopia.

Kazerne Dossin is also steeped in history. Its monsters and martyrs have provided CONTOUR 7 artists with inspiration. The trail ends in the historic chapel and inner courtyard at De Noker, the setting for a high mass of contemporary video art.BARK ALONG WITH A DOG REPUBLIC

A Dog Republic (Jean-Baptiste Decavèle, Nico Dockx, Yona Friedman, Helena Sidiropoulos and Krist Torfs) is looking for barking, howling and growling… human beings!

They gladly invite you to let the inner dog in yourself off the leash so as to provide the content for their Barking Conversations at the Biennale. Record your most engaging, most pathetic or savagest barking, howling and growling, click on ‘send’ and become part of this rabid work of art. Woof woof!

Record your bark at www.contour7.be/barkingTHOMAS MORE-HOGESCHOOL INVITATION

Thomas More-Hogeschool and CONTOUR 7 are educational partners in crime. And not just because this year’s Biennial is dedicated to Thomas More…

We are working together on educational projects which give students the chance to get a foot in the door of the workplace. At the request of CONTOUR 7, several students from the Interactive Multimedia Design course have developed a smartphone app to guide you on that journey.

Thomas More-Hogeschool is making 500 free tickets available to the first 500 grade 5 and 6 secondary school pupils visiting CONTOUR 7. There’s no need to register. Just say the magic words “Thomas More Hogeschool invitation” and, on presentation of your student card, you’ll be able to visit the Moving Image Biennale free of charge!CONTOUR 7 IN SEARCH OF UTOPIA

CONTOUR 7 is looking for utopias, unfulfilled dreams and life’s desires for a work by the French artist Fabrice Hyber. A video, a text, a drawing? Anything goes! The selected utopias will be incorporated into a drawing by the artist and used to create his work Tv More.

Send your utopia to info@contourmechelen.be
or by post to Contour (Sint-Romboutskerkhof 2, 2800 Mechelen)
to arrive by July 15th 2015 at the latest.


FOR MORE INFORMATION WWW.CONTOUR7.BE
You receive this newsletter because we think you might be interested in Contour.
If you do not wish to receive our newsletter, please click here.
.
.
.

Contour, Vlaamse overheid, stad Mechelen.
 
.
.